Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Bij het creëren van uw account verzameld Eyeslipsface.nl volgende gegevens over u:naam,voornaam,e-mail,adres,telefoonnummer,... .Deze gegevens laten ons toe om uw bestellingen correct te kunnen verwerken.Eyeslipsface.nl geeft deze informatie niet door aan derden.Deze informatie kan alleen gebruikt worden om u informatie of promoties te versturen van Eyeslipsface.nl.

Bij het aanloggen op de website van Eyeslipsface op een sociaal netwerk, ontvangen wij de publiek beschikbaar gegevens van uw basis profiel.

Deze informaties bevatten uw identiteit, naam, netwerk en geslacht. Naargelang het netwerk dat uw gebruikt om in te loggen, kunnen wij ook uw email adres, vriendenlijst en foto op uw profiel ontvangen.

De persoonlijke informaties door Eyeslipsface ontvangen zijn volgens de wet van confidentialiteit beschermd. De informaties beschikbaar op uw netwerk zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoek van de website. Geen enkel informatie verkregen door inloggen via netwerk zal gebruikt worden voor marketing doelheden zonder onze toestemming.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten en dit door contact op te nemen met: eyeslipsface.nl.